2018-9: Tổng Trưởng Bộ Đời sống Thánh Hiến đến thăm và dâng Thánh Lễ tại TGM Xuân Lộc
Sep 2, 2018
GIÁO PHẬN XUÂN LỘC (Owner)
Xavie Phanxico
Victor Phan
Trúc Lan
Hinh Son
Joseph Trí Khổng
catnhi MG