70שנה למבצע חורב ML33
Oct 19–Dec 6, 2018
Menashe Levy (Owner)
Lee Moalem