การสอบ O-NET ม.3 ปีการศึกษา 2564 สพม.ชัยภูมิ
Feb 12 – 13, 2022
สพม.ชย. จ.ชัยภูมิ (Owner)
ทิพวรรณ เลียงผา