Department of Biochemistry
Jan 9โ€‰โ€“โ€‰23, 2020
ICT Coordinator (Owner)
Adit Kotak
Siddhesh Sapre
Apurva Bhoir
Shailesh Zore
Aryan Londe
Varsha Bhoir
DINESH YADAV
469-SY sci-D-Gayatri Bhatkar