20210404
Apr 3–4
エフツープラント (Owner)
平塚健人
白井敦
イシワタリチカラ
菊池禪
義勇兵長