(ชุดที่ 01) กิจกรรมเดินทางไกล เข้าค่ายพักแรมผู้บำเพ็ญประโยชน์ ระดับขั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ ผานาง-ผาเกิ้ง อำเภอเอราวัณ จังหวัดเลย วันที่ 25-26 มกราคม 2562
Jan 24–25, 2019
พิทยา พรหมปัญญา (Owner)
Prae Mai
Supalinee Annongkung
12ชนัญชิดา ทุมนานอก
suphannee jeamket