25th Anniversary - Day 2
Jun 23โ€‰โ€“โ€‰26, 2018
Jain Society of Chicago (Owner)
Raj Shah
Ranjit Doshi
Asmita Shah
Meghna Shah
Suresh Shah
Hetal Shah
Amit Shah
Kiran Shah