วันที่ 22 มีนาคม 2566 เวลา 09:00 น. นายชาญชัย คำจำปา นายกเทศมนตรีตำบลพระซอง มอบหมายให้ นายพลสิทธิ์ กุลวงษา รองนายกเทศมนตรีตำบลพระซอง พร้อมด้วยผู้อำนวยการกองช่าง ร่วมประชุมปรึกษาหารือการถ่ายโอนโครงการฝายลำน้ำบัง บ้านหนองยอหมู่ 9 ร่วมกับเจ้าหน้าที่จากกรมชลประทาน ซึ่งได้ทำการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วเพื่อประโยชน์ของพี่น้องประชาชนตำบลพระซอง
Apr 28
 · 
Shared
เทศบาล ตําบลพระซอง (Owner)