โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบได้รับรางวัลพระราชทาน ในโครงการคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2561 กระทรวงศึกษาธิการ และเงินรางวัลพระราชทานจำนวน 40,000 บาท วันที่ 9 พฤศจิกายน 2562
Nov 8–12, 2019
นายศุภกฤต จันทรา (Owner)
ณรงค์วิทย์ สิงคิบุตร
อนุสร แสวงสุข
Siranarisa
เจ2 พราม