วันตรุษจีน 65
Jan 31
โรงเรียนปล้องวิทยาคม P.K. (Owner)
ศุภณัฐ ดวงมะโน