15 มิถุนายน 2564 ผอ.เขต เยี่ยมโรงเรียนจิตศึกษา
Dec 31, 1999–Jun 15, 2021
สุวรี เจริญรัมย์ (Owner)
Wisit Saichanhom
่Jiraporn Parathang
Supromdan Prathummes