Spring Festival 2019 (সরস্বতী পূজা)
Feb 9–12, 2019
SaikatPhoto (Owner)
Banikumar Maiti
Abhikesh Nag
Debopriyo Chowdhury
indranil@saikat.org
Mriganka Mondal
Siladitya Ray Chaudhuri
Sirshendu Mukherjee