Netaji Statue Installation
Feb 25–Mar 5, 2020
Netaji Subhas Mahavidyalaya (Owner)
YAKHILIK SWRWNGKHOR
Puja Sarkar
Samir Kumar Diabagh
Uttam Bhowmik