กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ระดับประถมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนลาซาล เชิญคุณสิริชยานันท์ ฉัตรเมืองปัก มาเป็นวิทยากรภูมิปัญญาท้องถิ่น/ปราชญ์ชาวบ้านให้ความรู้นักเรียน เรื่อง การทำช้องผม ณ ห้องนาฏศิลป์ เวลา 10.30 น.-12.00 น. โดยมีนักเรียนชุมนุม นาฏศิลป์ไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 จำนวน 30 คน เข้าร่วมกิจกรรมวันที่ 9 มกราคม 2563
Jan 10, 2020
 · 
Shared
lasalle school (Owner)