โครงการประชุมรับมอบนโยบายแนวทางการดำเนินงาน และจัดทำแผนปฏิบัติการสำนักงาน กศน.จังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อขับเคลื่อนสู่ กศน. WOW
Jan 16
 · 
Shared
สํานักงาน กศน. จังหวัดอํานาจเจริญ (Owner)