Žumberačka gora: Sveta Gera (1178 m), Hranilovićev vrh (1006 m), Pliješ (977 m), Sopotski slap; 31.7.2022.
Jul 31
Zoran Jura (Owner)
Irena Tovarloza