นายนราธิป เจียมสงวนรองผู้อำนวยการโรงเรียนเลยพิทยาคมคณะผู้บริหารคณะครูและนักเรียน ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงจากโรงเรียนเอราวัณวิทยาคม ณ ห้องโสตทัศนศึกษาและศูนย์การเรียนรู้ต่างๆภายในบริเวณโรงเรียนเลยพิทยาคม วันที่ 14 สิงหาคม 2562
Aug 14, 2019
 · 
Shared
พิทยา พรหมปัญญา (Owner)