ภาพกิจกรรมการแนะแนวการเรียนต่อ และประกอบอาชีพ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6 ประจำปีการศึกษา 2562 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย (9/08/62)
Aug 9, 2019
orathai intharangsri (Owner)
Eagkarat Yeunyong
Poonyau Univer