รวมภาพบรรยากาศงานเกษียณอายุราชการ ปี 2561 สพป.เลย เขต 1
Sep 29–Nov 25, 2018
ITEC สพป.ลย1 สพป.ลย1 (Owner)
พรสวรรค์ นันทะผา
Srisomporn Tuyatiko
Sirirat Chatchawan
ดรุณี วงษ์วชิรโชติ
อ้อยใจ ขุนสุภาพ
Mali Sriprasert
สุวรรณี วิชาพร
Anucha Family oo
krudarunee2501@gmail.com