นายธวัช มูลเมืองผู้อำนวยการโรงเรียนเลยพิทยาคมเป็นประธานในการมอบทุนการศึกษาให้นักเรียน ปีการศึกษา 2561 ทุนจาก คุณครูสุนทรี ศิริสวัสดิ์ ประสงค์ขอมอบทุนการศึกษาให้นักเรียนที่มีผลการเรียนดี ความประพฤติดี และมีความซื่อสัตย์ จำนวน 5 ทุน เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 12,500 บาท (หนึ่งหมื่นสองพันห้าร้อยบาทถ้วน)
Dec 10, 2018
 · 
Shared
พิทยา พรหมปัญญา (Owner)