ไหว้ครู 2566 [กล้อง 1+2]
Jun 4, 2022 – Jun 8, 2023
งานโสตทัศนศึกษา ห้วยแถลงพิทยาคม (Owner)
ปภัชญา อินทร์รอด
อีสาร เกมมิ้ง
Su Pee
บุญเลี้ยง ศรีสุธรรม
Onvara Saengsuksawang
23 ศรีรัตน์ กองทา
ฉวี โรจนพงษ์เพียร
สุพิชญา ยันสูงเนิน