โครงการห้องเรียนพิเศษภาษาจีนและภาษาอังกฤษ (Intensive Chinese and English : ICE) ได้จัดกิจกรรม ICE พี่น้องสัมพันธ์ กิจกรรม ICE จิตอาสา และ กิจกรรมค่ายการส่งเสริมการเรียนรู้สองภาษาและศึกษาแหล่งเรียนรู้ สำหรับนักเรียนโครงการ ICE ระดับชั้น ม.4/3, ม.5/3 และ ม.6/12 ระหว่างวันที่ 16-19 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ณ จังหวัดชลบุรี และจังหวัดสมุทรปราการ
Jul 21–22, 2019
 · 
Shared
พิทยา พรหมปัญญา (Owner)