เดินทางไกล
Feb 16, 2019
คันชิต กั้วมาลา (Owner)
สุรพงศ์ โตกทอง
King of Dead