2564-09-02 โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรสหวิทยาเขตลุ่มน้ำมูลในศตวรรษที่ 21 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19)
Sep 1–3
ส้มป่อย พิทยาคม (Owner)
โกสิทธิ์ ทองคําเจริญ
bonchuen daorueang