2563-10-31 สืบสานประเพณี "ลอยกระทง" ร่วมกับชุมชนตำบลส้มป่อย
Oct 30–31
โกสิทธิ์ ทองคําเจริญ (Owner)
Phumin Mankong
โกสิทธิ์ ทองคําเจริญ
Kosit Thong
ส้มป่อยพิทยาคม สพม.28
phanni