29 มีนาคม 2564 ร่วมกิจกรรมการอบรมให้ความรู้การดูแลสุขภาพและส่งเสริมการออกกำลังกายในประชาชน จังหวัดพะเยา ในสัปดาห์วันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ ประจำปี 2564 (วัน อสม.แห่งชาติ) "อสม.ก้าวท้าใจ สู้ภัยโควิด-19 " ประจำปี 2564 @อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านมาง อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา
Mar 28–29, 2021
 · 
Shared
กศน. อำเภอเชียงม่วน (Owner)