72 ปี น.ข. ภาคเย็น_4 วันที่ 21 มกราคม 2562
Dec 21, 2019–Jan 30, 2020
สุรนาฏ ลือศิริวัฒนา (Owner)
Pakjira Sapthamrong