Hình ảnh Thánh lễ tuyên khấn lần đầu, 2019
Aug 4–5, 2019
Truyền Thông Đa Minh Tam Hiệp (Owner)
Phuong Nha
Quỳnh Phương Nguyễn Mỹ
phú phạm
Khoi Tran
Minh Phượng Vũ Nguyễn
Vũ Nguyễn
My le Nguyen