คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ร่วมทำบุญและหล่อเทียนพรรษา ในโครงการพิธีหล่อเทียนพรรษา และถวายเทียนพรรษา 9 ก.ค.2562
Aug 4, 2019
 · 
Shared
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ (Owner)