DISC-Minh Man
Sep 30–Oct 1, 2017
Trịnh Quốc Trị (Owner)
Dịu Phạm