SKCA - Photos by Ketan Chaudhari
Oct 7โ€‰โ€“โ€‰8, 2017
Marathi Mandal Sacramento (Owner)
Marathi Mandal Sacramento Shala