651028งานมอบรางวัลผลงานวิจัย มก. ปี 2563
Oct 27 – 28, 2022
พิชชาอรฐ์ สิริชีวเกษร (Owner)
Peerasak Srinives
Chanikarn SAKDAPITAK