พิธีมอบรางวัล นักเรียนสร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียนทางด้านวิชาการระดับ นานาชาติและระดับชาติ ประจำปี 2563 วันพฤัสบดีที่ 11 มีนาคม 2564
Nov 4, 2018–Mar 10, 2021
 · 
Shared
งานเทคโนโลยีการศึกษา สามเสนวิทยาลัย (Owner)