P4B - Tahitians i Tahitianes 3r trimestre
Apr 22 – Jun 22
Educació infantil P3-P4-P5 (Owner)
Barcelona EaglesCC
Yousra Debboun Touzani Ouazli
Sara Arghay
Fatima El bahja
Aisha Ouchicha
Cristina Higuera
Enma Moliner Barrachina
Tania Pineda Sanchez