Caritas TGP Sài Gòn: Ban Y Tế Khám Bệnh Tại Gia Lai (01/2020)
Oct 17, 2019–Jan 14, 2020
Truyền Thông Caritas Sài Gòn (Owner)
Hảo Maria
Quang Năng Phạm