กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือฯ 23-24 พ.ย.60
Nov 24–25, 2017
โรงเรียนบ้านหนองบัวโซม (Owner)
Oom Paza