ค่ายหุ่นยนต์ ปี 2561
Jun 27–29, 2018
เรืองสิทธิ์ นามกอง (Owner)
Suphaphan Anupawan
นายพิทักษ์พงศ์ ศิริบวรวิทย์
Chakrit Tapila
วชิระ
Amornrat Jumpol
Yothin Theeranan
rungrote mangkham
Chakrit Laepua