พัฒนาศึกษานิเทศก์ระยะที่ 3 08/02/63
Feb 7–8
Surasak Namasako (Owner)
P STUDIO
GG Studio
สุธาทิพย์ ภิรมย์รักษ์
ประมวล คนสวย
พิจิตร พรหมจารีย์