Vishwa Shanti Sarovar Vardhapan Day @ 22-09-2019
Sep 21–22, 2019
Brahmakumaris ngp (Owner)
Shivlal Kawale
Devil gamer
Nitu Pise
Mangesh bhole
ranjeetsahare@gmail.com
vasantnagar.ngp@bkivv.org