Thánh Lễ tạ ơn kim khánh linh mục của Đức Cha Giuse - Giám Mục Giáo phận Nha Trang tại nhà Mẹ Hội Dòng, ngày 17.04.2021
Apr 16–17
Ban Tr Thông (Owner)
trang vu
Phương Phạm
Thị bích hợp Nguyễn
Hoai Nam Phan Nguyen