คณะผู้บริหาร คณะครูโรงเรียนในเครืออัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง เยี่ยมและชื่นชมความก้าวหน้าในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและให้กำลังใจผู้บริหารคณะครูโรงเรียนมารีย์แก้งคร้อ
Jun 2–3, 2019
KruCom Indy (Owner)
นภสร ภักดีแก้ว