26 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 น. นายรัฐอิสรา กงวงษ์ ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 3 พร้อมด้วย นายนิคม ผิวนวล รอง ผอ.สพป. อุดรธานี เขต 3 นายประเจน ปาประลิต รอง ผอ.สพป. อุดรธานี เขต 3 คณะผู้บริหาร สพป.อุดรธานี เขต 3 ประธานกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนฯ ผู้บริหารสถานศึกษา และข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด จัดโครงการ น้ำใจล้นหลาม ลูก ๆ อุดรสาม อิ่มอุ่น ปี 3 กิจกรรม “อิ่มท้อง อุ่นกาย เพิ่มพลังใจ ต้านภัยหนาว” (มอบถุง อิ่มอุ่น มอบทุน มอบบ้าน) โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนในสังกัดที่ประสบสภาวะ ความเดือดร้อน ยากลำบาก ขาดแคลน และประสบภัยพิบัติต่างๆ ให้มีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็ว และทันต่อเหตุการณ์ ในโอกาสนี้ได้รับเกียรติจาก นายรัฐอิสรา กงวงษ์ ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 3 ประธานในพิธีฯ และนายอำเภอ/ผู้แทน ในพื้นที่รับผิดชอบ สพป.อุดรธานี เขต 3 ทั้ง 6 อำเภอ ร่วมมอบถุง“อิ่มท้อง อุ่นกาย เพิ่มพลังใจ ต้านภัยหนาว” จำนวน 718 ถุง ถุงละ 500 บาท มูลค่า 359,000 บาท , มอบทุนการศึกษา จำนวน 127 ทุน ทุนละ 1,000 บาท มูลค่า 127,000 บาท และมอบทุนปรับปรุง/ซ่อมแซมบ้านนักเรียน จำนวน 3 หลัง หลังละ 40,000 บาท มูลค่า 120,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 606,000 บาท โดยมีนักเรียนในสังกัด ที่ได้รับมอบในกิจกรรมครั้งนี้ จำนวน 537 ราย โดยพิธีฯ จัดขึ้น ณ ลานอเนกประสงค์ สพป.อุดรธานี เขต 3 อ.หนองหาน จ.อุดรธานี
Nov 26, 2018–Nov 25, 2019
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 สพป.อด.3 (Owner)
premkamol songsed