Hội thảo Đổi mới hoạt động Marketing Nông nghiệp và dịch vụ. Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM - VMA - Ngày 4/10/2019.
Apr 25, 2000 – Oct 7, 2019
Vietnam Marketing Association VMA (Owner)
TS. Trần Đình Lý
Tony Nguyen
Phuoc Huu
TRAN HOANG