200460คณะครูโรงเรียนเซนต์แมรี่อุตรดิตถ์และ โรงเรียนเซนต์ฟรังซิสเซเวียร์มัธโนทัยจังหวัดตาก มาศึกษาดูงานการประกันคุณภาพภายใน ระดับปฐมวัย และเยี่ยมชมการดำเนินงานเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ วันที่ 20 เมษายน 2560
Apr 19
 · 
Shared
lasallechotiravi nakhonsawan School
Album is empty
Add photos
Show previous comments