Thánh Lễ Đặt Viên Đá - Giáo Họ Hra Êa Ning
Jun 29–30, 2020
GIÁO XỨ KIM PHÁT BMT (Owner)
Khánh Hưng trần