2562-03-05-นายคณาวุฒิ พรหมทา ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ แสดงความยินดีกับนายสุรศักดิ์ พะประโคน รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการหอพัก ซึ่งได้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน จังหวัดบุรีรัมย์ คุณครูต่างชาติชาวจีน และนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู จากมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
Mar 4, 2020
swsk school (Owner)
Surasak Paprakhon
ประพิศ งางาม