030660ท่านอธิการประภาส ศรีเจริญ พร้อมด้วยครูแกนนำเข้าร่วมประชุมและเป็นวิทยากรประจำกลุ่มในการ ประชุมเชิงปฏิบัติการวิทยากรแกนนำ “เทคนิคการคิดวิเคราะห์ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการวิทยากรแกนนำเพื่อโครงการขับเคลื่อนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สู่สถานศึกษาเอกชน (ระยะที่ 2) รุ่นที่ 1 จังหวัดเชียงราย ณ โรงแรมอินคำ ผู้เข้ารับการอบรม 100 คน กิจกรรมวันแรกมีการแบ่งกลุ่มและนำเสนอการวิเคราะห์หลัก ปศพพ. วันที่ 3 มิถุนายน 2560
Jun 2–5
 · 
Shared
lasallechotiravi nakhonsawan School
Album is empty
Add photos