การอบรมเชิงปฏิบัติการตามหลักสูตรพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา สายงานสอน ของสำนักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ กคศ. กำหนด ปรับพฤติกรรมนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ (ระหัส 62064) ณ ห้องประชุมสักทอง โรงเรียนอุบลปัญญานุกูลฯ
Jul 27–30
 · 
Shared
โรงเรียนอุบลปัญญานุกูล จังหวัดอุบลราชธานี (Owner)