[Tackexinh.com] Hình nền liên quân Mobile
Jun 12, 2016–Apr 20, 2021
Tắc Kè Xinh (Owner)
Nguyen Cuong
Lê Hoàng
Nguyen Van Khiem
32 _ Võ Lê Hương Quỳnh