พิธีลงนาม MOU หลังจากกิจกรรมร้องเพลงชาติ และกล่าวปฏิญญาเขตสุจริต ( ITA)
Jun 1–2
นางณัชชา ทีนา (Owner)
Pimpitcha jitjan